41

Vuku Srbi mrtvog Muslimana kroz šumu

Vuku Srbi mrtvog Muslimana kroz šumu i nalete na patrolu UNPROFOR-a.
• Šta je to? – povikaše strani posmatrači.
• Međed! – brže bolje izvali jedan Srbin.
Ovi uzmu rečnik i traže:
• Međed, međed… a grizli, grizli, yes?
• Ma šta grizli, klali bolan!

 

Leave a reply