57

U porodilištu razgovaraju dva novorođenčeta

U porodilištu razgovaraju dva novorođenčeta. Dečkić pogleda devojčicu i ponosno joj kaže:
• Dečko sam.
• Kako znaš? – pita ga devojčica.
Na to joj dečkić odgovori:
• Pličekajmo da sestla ode napolje, pa cu ti pokazati.
Kad je medicinska sestra otišla, dečačić povuče plahticu, digne nožice u vazduh i kaže:
• Vidi, plave čalapice.

 

Leave a reply