67

Zajebite više

Zajebite više! Čak Noris je samo glupi glumac… Da je stvarno Bog, došao bi sad u moju kuću i počeo bi da mi udara glavu od tastaturhafobhasdufsadjksahbdfehfiouwehrihwefiodsb849yhuiobgtuilkfash

 

Leave a reply