2

Razgovaraju 2 prijatelja

Razgovaraju 2 prijatelja:
• Dao sam oglas da tražim ženu.
• I, šta je bilo?
• Javilo mi se hiljadu njih, i svi govore ”uzmi moju”.

 

Leave a reply