3

Sede 4 prijatelja u kafani i

Sede 4 prijatelja u kafani i jedan od njih, onaj koji muca, naručuje:
• Donesi nam če-če-če-če… Donesi nam 5 piva, pa jedno vrati.

 

Leave a reply