34

Sveštenik je završio dugačku nedeljnu misu

Sveštenik je završio dugačku nedeljnu misu rečima:
• Sledeće nedelje, glavna tema moje besede biće greh laganja. Da biste lakše shvatili moju narednu besedu, želim da svi do naredne nedelje pročitate iz Novog zaveta 17. glavu jevanđelja po Marku.
Sledeće nedelje, na početku crkvene ceremonije:
• Jeste li svi pročitali 17. glavu jevanđelja po Marku?
• Jesmo! – povikaše svi u glas.
• Odlično! Jevanđelje po Marku ima samo 16 glava. A sada, očitajmo molitvu za lažove…

 

Leave a reply