31

Sveti Nikola deli darove ulazi u

Sveti Nikola deli darove, ulazi u kuće kroz dimnjak, ostavlja poklone, pa odlazi do sledeće kuće… Tako se spusti kroz jedan dimnjak pravo u kupatilo, kad tamo se mlada devojka tušira. I sad Sveti Nikola ima problem. Jer ako načini ono što bi sad najviše želeo onda nije više Sveti Nikola. A ako to ne uradi onda više ne može nazad kroz dimnjak.

 

Leave a reply