5

Svađaju se dolar evro i dinar

Svađaju se dolar, evro i dinar. Dolar zagrmi:
• Ja sam silan kao tigar!
Evro će:
• Ja skačem kao antilopa!
A dinar će na sve to:
• Ja sam kao lav – kad vi skočite ja riknem!

 

Leave a reply