1

Takmiče se Rus Amerikanac i Bosanac

Takmiče se Rus, Amerikanac i Bosanac u čijoj se zemlji proizvodi najkvalitetnija guma. Prvi će Rus:
• Kod nas je guma tako kvalitetna da se od nje prave šine.
A Amerikanac će:
• Naša guma je toliko kvalitetna da se od nje pravi sidro.
Bosanac dodaje:
• Nije to ništa, naša je najkvalitetnija. Moj drug Huso skočio sa desetog sprata u gumenim opancima, sve kosti polomio a opancima ništa.

 

Leave a reply