7

Sedi stariji muškarac u svojoj fotelji

Sedi stariji muškarac u svojoj fotelji i razmišlja:
”Da li da idem u grad i gledam ono što ne mogu da jebem, ili da ostanem kući i jebem ono što ne mogu da gledam?”

 

Leave a reply