16

Došla nevestina majka u kćerkinu novu

Došla nevestina majka u kćerkinu novu kuću da vidi gde joj dete živi. Nakon dužeg razgledanja obraća se priji:
• Lepo se udala moja kćerka. Blizu joj je crkva, pa može i sa prozora da sluša liturgiju.
Tek će prija:
• Da, da, a koliko joj je dug jezik, može sa balkona i da se pričesti!

 

Leave a reply