9

Na regrutaciji pita lekar mladića

Na regrutaciji pita lekar mladića:
• Da li se drogiraš?
Mladić se zamisli, pa reče:
• Pa znate, u neku ruku da, u neku ne…

 

Leave a reply