29

Pričaju 2 mucavca

Pričaju 2 mucavca:
• Ajjjddde ddda sssse kkkladddimmo u 100€ ddda ćććću ddda nnnarrrručččim ccciggarrre bbbezz mmmucccanjnjnja!
• Ajjjddde bbbaššš ddda vvviddimmo!
Dolazi on na trfiku, priprema se i brzo kaže:
• Marlboro lajt!
Prodavačica:
• Tvrdi ili meki?
• Kkkkravvvo jjjeddnna!

 

Leave a reply