15

Sedi slikar na klupi u parku

Sedi slikar na klupi u parku i odjednom dobije inspiraciju.
• Papir, papir, papir… eh, gde mi je sada papir!
Odjednom se iz obližnjeg žbuna začu glas:
• Jebeš papir, briši bulju lišćem kao i ja.

 

Leave a reply