43

Tek oženjeni muškarac unosi u mobilni

Tek oženjeni muškarac unosi u mobilni naziv broja svoje žene kao “moj život”.
Posle jedne godine menja ga u “moja žena”.
Posle dve godine naziv je “Kućni”.
Posle 5 godina “veštica”.
Posle 10 godina “pogrešan broj”.

 

Leave a reply