155

Zove čovek mesaru i pita

Zove čovek mesaru i pita:
• Imate li vi teleću glavu?
• Da. – kaže mesar.
• A imate li pileće nogice?
• Naravno.
• Pa, na šta onda ličite!

 

Leave a reply