4

Takmičili se Buš Putin i Voja

Takmičili se Buš, Putin i Voja ko ima najvernijeg vojnika. Buš će:
• Sada ćete videti šta je marinac SAD. Džon!
• Yes ser?
• Idi ti lepo skoči sa one kule tamo za svoju državu i za demokratiju!
• Ali ser, imam ženu, i decu…
• Bruko jedna, obrukao si i sebe, i mene i Ameriku.
Putin je na redu:
• Sada ćete videti šta je prava ruska disciplina. Sergej!
Da, druže predsedniče?
• Idi ti lepo skoči sa one kule tamo za našu majku Rusiju!
• Ali predsedniče, imam ženu, i decu, familiju…
• Bruko jedna, obrukao si i sebe, i mene i celu našu zemlju.
I Voja poziva svog vernog vojnika:
• Sada ćete videti šta se zove vojnik. Slobodane, ajde dođi ovamo!
• Šta je bre?! Šta se dereš?
• Vidiš li onu kulu tamo?
• ‘Fala kurcu, vidim!
• E nemoj slučajno da skočiš sa nje!
• Ti će’ mi zabraniš, pička ti materina!

 

Leave a reply