67

Sedi čovek u kafani i pije

Sedi čovek u kafani i pije piće za pićem… Kad se onako baš dobro napio, uzima kaput i kreće ka vratima.
• Ali, gospodine, zaboravili ste da platite!
• Znam. Ja pijem da zaboravim.

 

Leave a reply