46

Novinska ekipa intervjuiše Cigu ispred u

Novinska ekipa intervjuiše Cigu ispred u tržnom centru:
• Da li ste bolje živeli u Titovo vreme ili sada?
• Bolje je bilo u Titovo vreme! Nabaviš mesa, salame, kozmetike, deterdžemt…
• A sada?
• Sada ništa, kamera ovde, kamera onde…

 

Leave a reply