61

Došao pandur na uviđaj saobraćajne nesreće

Došao pandur na uviđaj saobraćajne nesreće, razgleda i piše u notes. Primetio je delove tela čoveka koga je udario kamion i sve uredno zapisao: “Leva ruka na putu, i desna ruka na putu, leva noga na putu, i desna noga na putu. Glava na trotro… glava na tortro… – pa šutne glavu na put – glava na putu”.

 

Leave a reply