5

Ispušio si sve cigare

• Ispušio si sve cigare. Vidi, u novinama piše da je prošle godne 100.000 Italijana umrlo zbog cigara.
• Šta ja imam sa tim? Ja sam Bosanac.

 

Leave a reply