55

Wikipedia

Wikipedia:
• Јa znam sve!
Google:
• Јa imam sve!
Internet:
• Bez mene ne možete!
Kompjuter:
• Hahaha, svi vi zavisite o meni, a ja ni o kome!
Struja:
• Jesi li siguran?
Tesla:
• Ko tu koga laže?
Bog:
• Molim?
Čak Noris:
• Šta moliš?!

 

Leave a reply