2

Na času u večernjoj školi profesorka

Na času, u večernjoj školi, profesorka pita jednog đaka:
• Reci jednu imenicu?
• Žena. – reče on.
• A, reci mi šta je zamjenica za tu imenicu?
• Svastika.

 

Leave a reply